Prodloužení

Pravidla prodlužování výpůjční lhůty

  elektronická žádost o prodloužení výpůjční lhůty prostřednictvím formuláře v levém okně musí být odeslána ještě před uplynutím výpůjční lhůty; formulář žádosti obsahuje údaje: jméno (jméno a příjmení žadatele), e-mail, číslo průkazu a text zprávy (uvedeno v pořadí podle řádků v žádosti),
•   v nejbližší možné době po přijetí žádosti bude na zpáteční elektronickou adresu čtenáře odeslána zpráva o prodloužení výpůjční lhůty, případně o důvodu jeho zamítnutí,
•   automaticky se prodlouží výpůjční lhůta všech vypůjčených dokumentů,
•   prodloužení výpůjční lhůty lze provést max. jedenkrát, poté je čtenář povinen vypůjčené dokumenty vrátit; v odůvodněných případech je možné osobně požádat o další prodloužení výpůjční doby dokumentu za poplatek dle platného ceníku služeb, nežádá-li dokument jiný uživatel,
•   knihovna nenese odpovědnost za překročení výpůjční lhůty žadatele o prodloužení výpůjční lhůty v případě: 
1.  kdy nelze doručit zprávu o neproveditelnosti prodloužení na elektronickou adresu, z níž žádost přišla,
2. chybného uvedení či neuvedení identifikačních údajů čtenáře.