Akce

Pěšky za neobvyklostmi severozápadních Čech

Naposledy upraveno: 30.3.2017, upravil Králová Ludmila

Městská knihovna Žatec pozvala své čtenáře a veřejnost na další Setkání s odborníkem. V sálku knihovny ve středu 29. 3. 2017 již podruhé přednášel vedoucí značkař Klubu českých turistů RNDr. Jan Křivanec. Tématem byly tentokrát neobvyklosti a zajímavosti severozápadních Čech. Slovy a promítáním fotografií seznámil zkušený turista návštěvníky s mnoha zajímavými a nevšedními místy, jakými jsou například kopec Bořeň u Bíliny, který tvarem připomíná sedícího lva, Slunečná brána u Děčína, k níž vede jedna z prvních turistických tras u nás nebo Plešivec v Českém středohoří, kde se nachází suťové pole. Dále ukázal  bývalý vápencový lom v Tuchořicích – naleziště třetihorních živočichů, Průčelskou rokli, kam vede turistická trasa z Ústí nad Labem – Brné a jejíž soutěsky a vodopády navštěvoval i spisovatel Karel May nebo místním posluchačům známý Čertův kámen u Pnětluk. Návštěvníci zajímavé přednášky se tak mohli přesvědčit, že výpravy za poznáním a zážitky nemusejí směřovat jen do dalekých zemí a že mnoho zajímavých a neobvyklých míst a jevů lze najít i v našem blízkém okolí.