Akce

Astrologie včera a dnes

Naposledy upraveno: 07.4.2014, upravil Králová Ludmila

18. září 2013 od 16 hod. proběhla přednáška profesionální astroložky. Hostem setkání na téma Astrologie včera a dnes byla paní Ing. Pavla Baudyšová Jirků a jeho motem Všechno, co jste chtěli vědět o astrologii a báli jste se zeptat. Astrologie je z mnoha pohledů mimořádný obor. Dovoluje poodhalit budoucnost a přitom jako základ všeho respektuje svobodnou vůli člověka. Naznačuje možnosti a dispozice, hovoří o vzácných darech, kterými jsme byli obdařeni. Odhaluje úskalí, se kterými se v životě potýkáme. Zkoumá životní křižovatky, upozorňuje nás, kdy nastanou a poradí, jak jimi co nejlépe projít. Osobní horoskop nám dává možnost lépe poznat sami sebe, objevit své schopnosti a pojmenovat svá slabá místa. Tyto informace a spoustu dalších zajímavostí, osobních zkušeností a zážitků z astrologické praxe přenesla tato sympatická dáma na účastníky přednášky a odpověděla na četné dotazy. Hojně navštívená akce se setkala s velkým ohlasem, o čemž svědčí i skutečnost, že většina návštěvníků se šla s paní Baudyšovou osobně rozloučit a poděkovat.