Akce

Výcvik psů - Libočany

Naposledy upraveno: 03.8.2015, upravil Filková Radka

Další prázdninovou akcí, kterou uspořádala Městská knihovna Žatec v rámci letošního Léta s knihovnou, byl Výcvik psů - Libočany. Akce se konala v úterý 21.7.2015 od devíti hodin, kdy celkem 20 lidí (14 dětí a 3 dospělí v doprovodu 3 knihovnic) vyrazilo do Libočan. Tam nás již na výcvikovém hřišti čekala paní Maroušková, která měla pro děti připravený zajímavý program i občerstvení. Nejprve představila své krásné psí slečny, seznámila nás s různými možnostmi práce se psy a vše doplnila praktickými ukázkami. Dorazili i pánové, kteří nám předvedli obranu psem a osmiletá Natálka nás uchvátila výcvikem svého německého ovčáka. Poté následoval test, při kterém si děti ověřily, jak pozorně poslouchaly. Překvapením a zpestřením byla návštěva slečny Lálové, která přivedla svou klisnu a ochotně všechny zájemce o projížďku povozila. Před vyhlášením výsledků testu a předáním odměny si děti pochutnaly na buřtech, které si samy opekly. Na zpáteční cestě se v horkém dni všichni rádi osvěžili zmrzlinou. Děkujeme paní Marcele Marouškové a jejím přátelům a slečně Anně Lálové za krásné zážitky.