Akce

Autorské čtení Dany Šianské

Naposledy upraveno: 14.10.2015, upravil Králová Ludmila

V rámci měsíce října  věnovaného čtenářům  připravila Městská knihovna Žatec pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ Petra Bezruče a ZŠ Jižní setkání se spisovatelkou Danou Šianskou. Dne 14. října 2015 ve dvou po sobě jdoucích besedách autorka dětem představila své dvě knihy Zakázané prázdniny a Tonička a pirát Jedno Oko, ze kterých dětem přečetla poutavé ukázky a popovídala si s nimi o hlavních hrdinech a jejich dobrodružstvích. Beseda děti zaujala, o čemž svědčí množství dotazů, kterými děti autorku zasypaly, i zájem o samotné knihy, které si mohly po skončení zakoupit s věnováním autorky. Velké díky patří paní Daně Šianské za její čas, ochotu a báječné příběhy a Rodinnému centru Sedmikráska za zapůjčení krásných prostor.