Pro děti

1. až 2. dubna 2016 Pohádková noc

Naposledy upraveno: 01.4.2016, upravil Králová Ludmila

pátek 1.4.2016 prožilo v knihovně 22 dětí ve věku od 6 do 15 let v doprovodu 3 knihovnic Pohádkovou noc. Program celého nocování byl věnován tvorbě Zdeňka Svěráka, jeho pohádkovým příběhům a písničkám. Pro děti byla připravena soutěž a ony na několika stanovištích rozmístěných po celé knihovně řešily kvízy, křížovky a další úkoly. Vyvrcholením soutěže bylo písničkové klání jednotlivých týmů. Během večera však do budovy knihovny nečekaně vniklo několik malých indiánů, kteří zde hledali poklad. Po smírném rokování byl poklad skutečně nalezen a před odchodem indiánů zpět do svého Rodinného centra Sedmikráska rozdán a snězen. Zbytek večera patřil čtení, povídání a vyhodnocení soutěže s vyhlášením výsledků. Nejúspěšnější soutěžící i všichni další byli po zásluze odměněni. Na dobrou noc nechybělo samozřejmě čtení pohádky. Druhý den po snídani děti ještě měly čas prohlížet si, číst a listovat knihami, ale také si je vypůjčit. Velké poděkování patří paní Haně Veselé z Cukrárny Květa za sladké odměny pro děti. Srdečně děkujeme.