Pro děti

Foglarovská noc s Andersenem

Naposledy upraveno: 26.2.2018, upravil Králová Ludmila

Osmnáctý ročník Noci s Andersenem proběhl z pátku 23. 3. na sobotu 24. 3. 2018 na mnoha místech nejen naší republiky a Městská knihovna Žatec se do projektu na podporu dětského čtenářství zapojila již po sedmnácté. Letošní noční dobrodružství se neslo v duchu příhod Rychlých šípů, které letos slaví 80 let od svého vzniku. Knihovnice děti nejprve seznámily s jejich historií, autory a charakteristikou jednotlivých postav. Takto získané vědomosti mohly děti následně využít v připravené soutěži a při doplňování komiksových textů nebo při malování vlajky dle vlastní fantazie. Součástí večera bylo i plnění bobříků, např. hbitosti, míření, paměti, květin a před spaním i odvahy a mlčení. Na dobrou noc si děti poslechly ukázku z knihy Záhada hlavolamu. Bobříky i úkoly splnili všichni na výbornou a zasloužili si odměnu v podobě čokoládové medaile a skutečného hlavolamu. S Andersenem opět za rok na shledanou. Touto cestou také děkujeme Sedmikrásce Žatec z.s. za poskytnutí „azylu“ ve svých prostorách pro konání akce během rekonstrukce hlavní knihovny.