Pro děti

Farma Bitozeves

Naposledy upraveno: 15.4.2014, upravil Králová Ludmila

Na úterý 20.8.2014 byla připravena návštěva farmy v Bitozevsi, které se zúčastnilo 12 dětí  a  5 dospělých, včetně skupinky dětí z Klokánku Žatec. V osm hodin ráno jsme odjeli autobusem do Bítozevsi,  kde jsme již při příjezdu viděli stádo koní a několik lam, které jako kdyby nás netrpělivě vyhlížely. Na farmě se nás ujala paní Knavová a slečna Michala, která nám dělala celý den průvodkyni nejen po farmě, ale také po vesnici. Vzala nás na nové školní hřiště, kde si děti zahrály vybíjenou a také na dětské hřiště, kde si zadováděly. Samozřejmě, že jsme prošli celou farmu, viděli  koně, oslíky, kozy, krávy, prasátka a spoustu přítulných koček, ale také jsme byli svědky každodenního čilého ruchu na statku. Dopoledne nám rychle uběhlo a všichni jsme se  těšili na oběd,  kterým byl  vlastnoručně opečený špekáček.  Poté  si děti  ještě společně zahrály několik her a pomalu nastal čas na zpáteční cestu do Žatce, kterou jsme opět zakončili v knihovně.