Regionální funkce

Naposledy upraveno: 26.3.2014

Městská knihovna Žatec je od roku 2002 knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí v základních knihovnách regionu Žatecka a Podbořanska.

Pověření výkonem regionálních funkcí představuje výkon odborných knihovnických a metodických činností k zajištění knihovnických, bibliografických a informačních služeb v základních knihovnách regionu, zajištění všeobecné dostupnosti těchto služeb široké veřejnosti v obcích regionu a podpora  odborných činností základních knihoven.

Výkon regionálních funkcí zahrnuje zejména:
 
  1. Tvorbu výměnných knihovních souborů, jejich cirkulaci a distribuci kvalitní, aktuální a odborně zpracované knihovní fondy v základních knihovnách menších měst a obcí a jejich efektivní využití;  akvizici, katalogizaci a technickou úpravu výměnných souborů; tvorbu a evidenci pohybu výměnného fondu.
  2. Revize a aktualizace knihovních fondů, fyzické revize knihovních fondů, prověrky, aktualizace a evidence knihovních fondů.
  3. Statistiku a průzkum knihovnických činností, zpracování ročních statistik o činnosti knihoven za jednotlivé knihovny a sumář za region.
  4. Poradenskou a konzultační činnost, knihovnickou administrativu, evidenci, zpracování příslušných dokumentů, sledování legislativních změn a informace o nových projektech pro knihovny
  5. Vzdělávání knihovníků, formou individuálního proškolování s prací na PC, knihovním systémem LANius, práce s internetem, multimédii a další.

 

Kontakty:

Ludmila Králová metodický pracovník regionálních funkcí
e-mail: kralova@mekzatec.cz
telefon: 415 710 203 nebo 774 843 558
 
Mgr. Radka Filková ředitelka Městské knihovny Žatec
e-mail:
telefon:
filkova@mekzatec.cz
415 710 203 nebo 725 877 781