Obecní knihovna Nové Sedlo

Naposledy upraveno: 26.3.2014

Evidenční číslo knihovny:
 
1344
 
Zřizovatel: Obec Nové Sedlo
Počet obyvatel k 1.1.2017: 511
Starosta: Petr Sýkora
Umístění: Hlavní čp. 13, Nové Sedlo, 438 01  Žatec
Provozní doba: úterý 15,30-17,00 hodin
Počet hodin pro veřejnost: 1,5
Telefon: 415 786 247
Knihovnice: Hana Kovandová
Internet v knihovně: ano
   

Knihovna v obci Nové Sedlo má dlouholetou tradici, i když nemá svůj stálý knihovní fond. Půjčují se knihy v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu a knihy z Městské knihovny Žatec. Knihovní fond je několikrát do roka doplňován a obměňován. 

Odkazy:

http://novesedlo.webk.cz/

http://www.mekzatec.cz/clavius/novesedlo/baze.htm

http://www.nove-sedlo.cz/