Obecní knihovna Blatno

Naposledy upraveno: 26.3.2014

Evidenční číslo knihovny:

1349
Zřizovatel: Obec Blatno
Počet obyvatel k 1.1.2017: 529
Starosta: Václav Beneš
Umístění knihovny: Blatno čp. 59 (budova OÚ), 439 84 Blatno
Provozní doba: pondělí a středa 8-16 hodin
Počet hodin pro veřejnost týdně: 16
Telefon: 415 217 523
Knihovnice: Marcela Dubcová
Internet v knihovně: ano
   

Obecní knihovna Blatno nemá vlastní stálý knihovní fond, v knihovně se půjčují knihy v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu a knihy z fondu Městské knihovny Žatec.

Odkazy:  

http://blatno.webk.cz/

http://www.blatno-lounsko.cz/