Obecní knihovna Lubenec

Naposledy upraveno: 26.3.2014

Evidenční číslo knihovny:
 
1343
 
Zřizovatel: Obec Lubenec
Počet obyvatel k 1.1.2017: 1367
Starosta: Jiří Chaloupecký
Umístění: Podbořanská čp. 239, 439 83 Lubenec
Provozní doba: pondělí a středa 13-17 hodin
Počet hodin pro veřejnost: 7
Telefon: 415 212 288
Knihovnice: Jitka Holá
Internet v knihovně: ano
Pobočka knihovny: Obecní knihovna Ležky

 

Obecní knihovna Lubenec má rozsáhlý stálý knihovní fond a velký počet čtenářů. Od roku 2002 získává knihy v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu a z knihovního fondu Městské knihovny Žatec. V roce 2004 byla knihovna propojena s nově vybudovaným internetovým centrem, tím se činnost knihovny zkvalitnila nejen rozšířením výpůjční doby, ale také možností přístupu k informacím.

Odkazy:

http://lubenec.webk.cz/

http://www.mekzatec.cz/clavius/lubenec/baze.htm

http://www.lubenec.cz/