Autorské čtení Dany Šianské

Naposledy upraveno: 25.3.2015, upravil Králová Ludmila

V rámci měsíce března věnovaného čtenářům  připravila Městská knihovna Žatec pro žáky 5. tříd ZŠ Komenského alej setkání se spisovatelkou Danou Šianskou. Dne 25. března 2015 ve dvou po sobě jdoucích besedách autorka dětem představila své dvě knihy Zakázané prázdniny a Tonička a pirát Jedno Oko, ze kterých dětem přečetla poutavé ukázky a popovídala si s nimi o hlavních hrdinech a jejich dobrodružstvích. Beseda děti zaujala, o čemž svědčí množství dotazů, kterými děti autorku zasypaly, i zájem o samotné knihy, které si mohly po skončení zakoupit s věnováním autorky. Velké díky patří paní Daně Šianské za její čas, ochotu a báječné příběhy a Rodinnému centru Sedmikráska za zapůjčení krásných prostor.