Autorské čtení Dany Šianské

Naposledy upraveno: 25.1.2017, upravil Králová Ludmila

V rámci měsíce března věnovaného čtení a čtenářům  připravila Městská knihovna Žatec pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ Komenského alej setkání se spisovatelkou Danou Šianskou. Dne 10. března 2017 ve třech po sobě jdoucích besedách autorka dětem představila svoji novou knihu Dobrodružství začíná pod hvězdami, ze které dětem přečetla poutavé ukázky a popovídala si s nimi o hlavních hrdinech a jejich dobrodružstvích. Beseda děti zaujala, o čemž svědčí množství dotazů, kterými děti autorku zasypaly, i zájem o  knihu samotnou, kterou si mohly po skončení zakoupit s věnováním autorky. Velké díky patří paní Daně Šianské za její čas, ochotu a báječné příběhy a Rodinnému centru Sedmikráska za zapůjčení krásných prostor.