1. stupeň ZŠ

Naposledy upraveno: 25.4.2014, upravil Filková Radka

NABÍDKA KNIHOVNICKO INFORMAČNÍCH AKCÍ
PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOL

01. Pohádková olympiáda
Hraní a hádání s pohádkami. Ukázky z knih…
Doporučeno pro 1. – 2. ročníky ZŠ.

02. Hrátky se slovy 
Jazykové hry, říkadla, pořekadla, přísloví. Poezie zábavnou formou. Procvičení paměti a výslovnosti…
Doporučeno pro 1. – 2. ročníky ZŠ.

03. Cesta za knihou 
Zacházení s knihou, vznik knihy, seznámení s oddělením knihovny pro děti…
Doporučeno pro 1. - 2. ročníky ZŠ.

04. Pohádky 
Čtení a povídání o pohádkách. Význam a smysl pohádek. Druhy pohádek. Autoři, postavy, charakteristika…
Doporučeno pro 1. – 3. ročníky ZŠ.

05. Velikonoce 
Svátky jara. Zvyky, obyčeje a tradice…
Doporučeno pro 1. – 5. ročníky ZŠ.

06. Vánoce 
Adventní čas. Zvyky, obyčeje a tradice…
Doporučeno pro 1. – 5. ročníky ZŠ.

07. Malujeme s pohádkou 
Ilustrace knihy. Poučení zábavnou formou. Hra na ilustrátory…
Doporučeno pro 1. – 5. ročníky ZŠ.

08. Procházka světem knih 
Orientace v knihovním fondu Oddělení pro dětské čtenáře knihovny, žánry literatury, způsob řazení knih…
Doporučeno pro 2. - 3. ročníky ZŠ.

09. Autoři a ilustrátoři knih pro děti 
Kdo je autor? Kdo je ilustrátor? Jak číst knihu? Knihy a časopisy pro děti… 
Doporučeno pro 2. - 3. ročníky ZŠ.

10. Hrátky s knihou 
Poučení hravou a zábavnou formou. Poznáte úryvek z knihy? Poznáte autora?...
Doporučeno pro 2. - 4. ročníky ZŠ.

11. František Hrubín 
Život a dílo. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 2. - 4. ročníky ZŠ.

12. Knihovna 
Seznámení s knihovnou. Orientace v knihovním fondu dětské literatury. Způsob řazení knih. Seznámení práce s on-line katalogem…
Doporučeno pro 2. - 5. ročníky ZŠ.

13. Cesta knihy od autora ke čtenáři 
Jak vzniká kniha? Nakladatelství a edice… 
Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

14. Josef Lada 
Život a dílo. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

15. Ondřej Sekora 
Život a dílo. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

16. František Nepil 
Život a dílo. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

17. Čeští pohádkáři 
Autoři pohádek. Přehled díla autorů. Ukázky z děl… 
Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

18. Hrajeme divadlo 
Praktická hodina s loutkovým divadlem. Jak se hraje loutkové divadlo… 
Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

19. Historie Žatce 
Historický vývoj města. Památky Žatce… 
Doporučeno pro 3. - 5. ročníky a 2. stupeň ZŠ (dle požadovaného rozsahu).

20. Staré pověsti české 
Poznáte je? Stručně o pověstech. Úryvky z pověstí… 
Doporučeno pro 3. - 5. ročníky ZŠ.

21. Co věděly prababičky… 
Ukázka z knihy Stoletá holka. Vysvětlení pojmů zábavnou formou (nářečí, lidová rčení, archaismy)… 
Doporučeno pro 4. - 5. ročníky ZŠ.

22. O knize 
Historie, vznik a výroba knihy, rozbor knihy, zajímavosti ze světa knih… 
Doporučeno pro 4. - 5. ročníky ZŠ.

23. Zdeněk Svěrák 
Životopis, literární tvorba pro děti, písňové texty. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 4. - 5. ročníky ZŠ.

24. Malujeme s knihou 
Dětští ilustrátoři. Autoři a přehled díla.  Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 5. - 6. ročníky ZŠ.

25. Josef a Karel Čapkové 
Život a dílo. Úryvky z dětství. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 5. - 6. ročníky ZŠ.

_________________________________________________________________

Dále nabízíme po předchozí dohodě možnost realizace dalších knihovnicko informačních lekcí zpracováním literárních nebo jazykových témat na základě podnětů pedagogů a po předchozí dohodě možnost návštěvy knihovny v rámci výuky jazyka a literatury nebo výuku přímo v prostorách jednotlivých oddělení s využitím knihovního fondu.
(tel. centrální knihovna 415 710 203, pobočka Jih 725 877 782)