2. stupeň ZŠ

Naposledy upraveno: 25.4.2014, upravil Filková Radka

NABÍDKA KNIHOVNICKO INFORMAČNÍCH AKCÍ
PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

24. Malujeme s knihou
Dětští ilustrátoři. Autoři a přehled díla.  Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 5. - 6. ročníky ZŠ.

25. Josef a Karel Čapkové 
Život a dílo. Úryvky z dětství. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 5. - 6. ročníky ZŠ.

26. Naučná literatura 
Druhy literatury. Krásná a naučná literatura. Slovníky a rejstříky. Práce s naučnou literaturou. On-line katalog… 
Doporučeno pro 6. - 7. ročníky ZŠ.

27. Jules Verne 
Život a dílo. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 6. - 7. ročníky ZŠ.

28. Karel Jaromír Erben 
Život a dílo. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 6. - 7. ročníky ZŠ.

29. Báje, pověsti, kroniky 
Poznáte je?  Praktická hodina. Vysvětlení pojmů. Úryvky z děl… 
Doporučeno pro 6. - 8. ročníky ZŠ.

30. Zdeněk Svěrák 
Život a dílo. Literární a filmová tvorba pro děti a dospělé. Divadlo Járy Cimrmana, spolupráce s Ladislavem Smoljakem. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ.

31. Počátky literatury pro děti a mládež 
Autoři literatury pro děti a mládež, přehled díla. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ.

32. Poznáte z ukázek? 
Praktická hodina. Úryvky a ukázky z děl doporučené školní literatury (výběr konkrétních autorů po dohodě s pedagogy)…
Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ.

33. Dobrodružná literatura 
Jaroslav Foglar, Daniel Defoe, Jules Verne a Jack London. Autoři a výběr z díla. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ.

34. Karel Hynek Mácha 
Život a dílo. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 6. - 9. ročníky ZŠ a SŠ.

35. William Shakespeare 
Život a dílo. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 7. - 9. ročníky ZŠ a SŠ.

36. Zpracování knihy 
Od nákupu ke čtenáři. Odborné zpracování knih. Práce s on-line katalogem (tvorba, význam, využití)
Doporučeno pro 7. - 9. ročníky ZŠ.

37. O knihovnách 
Vznik, historie, význam a typy knihoven. Základní všeobecné informace. Služby knihoven. Bibliografie. Meziknihovní služba… 
Doporučeno pro 8. - 9. ročníky ZŠ.

38. Regionální literatur
Historie. Osobnosti regionální literatury. Ukázky z díla… 
Doporučeno pro 8. - 9. ročníky ZŠ a SŠ.

39. Poezie, próza a drama v ukázkách 
Autoři a dílo. Ukázky z děl… (výběr konkrétních autorů po dohodě s pedagogy) 
Doporučeno pro 8. - 9. ročníky ZŠ a SŠ.

40. Informatika 
Seznámení s knihovnou pro dospělé čtenáře. Orientace ve fondu. Systém řazení knih. Seznámení práce s on-line katalogem a další dle dohody. 
Doporučeno pro 9. ročníky ZŠ a SŠ.

________________________________________________________________

Dále nabízíme po předchozí dohodě možnost realizace dalších knihovnicko informačních lekcí zpracováním literárních nebo jazykových témat na základě podnětů pedagogů a po předchozí dohodě možnost návštěvy knihovny v rámci výuky jazyka a literatury nebo výuku přímo v prostorách jednotlivých oddělení s využitím knihovního fondu.
(tel. centrální knihovna 415 710 203, pobočka Jih 725 877 782)