Střední školy

Naposledy upraveno: 25.4.2014, upravil Filková Radka

NABÍDKA KNIHOVNICKO INFORMAČNÍCH AKCÍ
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 

34. Karel Hynek Mácha 
Život a dílo. Ukázky z díla…

35. William Shakespeare 
Život a dílo. Ukázky z díla… 

38. Regionální literatura 
Historie. Osobnosti regionální literatury. Ukázky z díla… 

39. Poezie, próza a drama v ukázkách 
Autoři a dílo. Ukázky z děl… (výběr konkrétních autorů po dohodě s pedagogy) 

40. Informatika 
Seznámení s knihovnou pro dospělé čtenáře. Orientace ve fondu. Systém řazení knih. Seznámení práce s on-line katalogem a další dle dohody. 

_________________________________________________________________

Dále nabízíme po předchozí dohodě možnost realizace dalších knihovnicko informačních lekcí zpracováním literárních nebo jazykových témat na základě podnětů pedagogů a po předchozí dohodě možnost návštěvy knihovny v rámci výuky jazyka a literatury nebo výuku přímo v prostorách jednotlivých oddělení s využitím knihovního fondu.
(tel. centrální knihovna 415 710 203, pobočka Jih 725 877 782)