Předregistrace online – podrobný návod

Předregistraci online mohou využít noví zájemci o členství v knihovně, není určena k prodloužení stávajících registrací. Předregistrace urychlí administrativní proces registrace a ušetří váš čas.


Jak postupovat?

● v registračním formuláři zadejte všechny požadované údaje označené hvězdičkou
   a potvrďte (dole) tlačítkem Registrovat
 
● potvrzením tlačítka Registrovat se registrační formulář odešle do našeho systému
   a bude vám vytvořen čtenářský účet
 
● následující pracovní den od nás obdržíte emailem pokyny k dokončení
   registrace s upozorněním, že registraci je možné dokončit výhradně osobně
 
pro dokončení registrace je nezbytná osobní návštěva v knihovně (aktuálně u
   výdejního okénka knihovny), na které se prokážete platným osobním dokladem  
   totožnosti a podepíšete Přihlášku čtenáře
 
pro dokončení registrace čtenáře mladšího 15 let je nezbytná účast také jeho
   zákonného zástupce, který se prokáže platným osobním dokladem totožnosti a  
   podepíše spolu se čtenářem Přihlášku čtenáře
 
pro dokončení registrace je nutno uhradit registrační poplatek dle platného ceníku
   (aktuálně převodem na účet číslo 15835481/0100 a do zprávy pro příjemce uvést celé jméno)
   
● po úplném dokončení registrace budete mít přístup ke službám naší knihovny
   (aktuálně pouze výdej předem objednaných výpůjček)
 
● zasláním předregistrace se zavazujete, že jste se seznámili s Knihovním řádem a
   zavazuje se k jeho dodržování
 
● předregistrace je platná 14 kalendářních dní, poté bude ze systému smazána

Subjekt údajů bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje Městské knihovně Žatec ke zpracování podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (dále jen „EU“) 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, protože jejich zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Neuzavře-li subjekt údajů příslušnou smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne předregistrace, Městská knihovna Žatec jako správce poskytnuté osobní údaje z databáze vymaže.

Bližší informace a rady ●  telelefon: 415 243 243, email: knihovna@mekzatec.cz

Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury